HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

HMV: financiering & investeringen


HMV biedt investeerders tegen stabiele rendementen de mogelijkheid te investeren in duurzame en innovatieve (care) zorgvastgoedprojecten. Hierbij treedt HMV op als (tijdelijke) eindbelegger c.q. risicodragende investeringsmaatschappij.

De HMV zorgvastgoedprojecten zijn toekomstbestendig en functioneel gedifferentieerd: woonzorgvastgoed (WZV), vastgoed met zorgfunctie (VMZ) en maatschappelijke dienstverlening (MD) en kenmerken zich door een zeer hoge en constante bezettingsgraad (solvabele huurders/lange huurcontracten/ bankwaarborg) hoge restwaarde en goede herbestemmingsmogelijkheden.

HMV vormt de schakel tussen investeerder en zorgorganisatie