HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

HMV & zorgorganisaties

Proces/projectontwikkelaar zorgvastgoed: Van proces naar project


HMV: Procesontwikkelaar zorgvastgoed

HMV begeleidt zorgorganisaties met het opstellen van risicoanalyses & ontwikkelscenario's voor het zorgvastgoed om gezamenlijk, met inachtneming van de kernwaarden (zorgvisie) van de zorgorganisatie, een financieel optimaal en specifiek vastgoedmodel te ontwikkelen. Dit biedt zorgorganisaties de mogelijkheid om zowel op organisatorisch als projectniveau te herstructureren en in te spelen op de veranderende omstandigheden in de zorgbranche. Door haar kennis van de zorg en haar ruime ervaring in de zorgvastgoedontwikkeling biedt HMV een gedegen processtructuur voor zorginstellingen. HMV verbindt investeerders aan gebruikers en is in staat de belangen van de samenwerkingspartners te vertalen in de gebouwde omgeving.


HMV: Projectontwikkelaar zorgvastgoed

Zorgvastgoedontwikkeling is een specialisme. Niet alleen dient de gebouwde omgeving antwoord te geven op de (technische) eisen en wensen van haar bewoners en gebruikers, ze dient daarnaast zowel nu als in de toekomst aan te sluiten aan de financiële en organisatorische uitgangspunten van zowel de zorgverlener als de investeerder. Dit vraagt een heldere belangenafweging van de samenwerkingspartners. De uitkomst van deze totaalafweging dient creatief en symbiotisch te zijn en vormt daarmee de grond voor de zorgbouw. Als projectontwikkelaar van zorgvastgoed en als ervaren markspeler met een breed netwerk heeft HMV de expertise om deze symbiose vorm te geven.

HMV is uw partner in transformatie van bestaand naar nieuw innovatief zorgvastgoed

Wat kunt u van HMV verwachten?

■  Strategische scenario-ontwikkeling zorgvastgoed voor zorgorganisaties

■  Schakel zorg- en vastgoedsector

■  Uitgebreide branchekennis van samenwerkingspartners: Investeerder - ontwikkelaar - zorgorganisatie

■  Integrale procesontwikkeling zorgvastgoed: concept - advies - realisatie - financiering - exploitatie (o.a. sale & leaseback)