HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

Uitdagingen & kansen in de zorg


Het is een uitdagende tijd voor zorgorganisaties. Met het scheiden van wonen en zorg en een gewijzigd stelsel van financiering is de wereld van de zorg en zorgvastgoed volop in beweging. De zorgbranche staat daarom voor nieuwe strategische uitdagingen. Zorgorganisaties moeten hun bedrijfsvoering toekomstbestendig reorganiseren. Dit vraagt om kennis en visie ten aanzien van huisvesting en zorgvastgoed. Een duurzame huisvestingsstrategie is noodzakelijk om de doelstellingen voor organisaties te kunnen realiseren. HMV begeleidt zorginstellingen bij deze complexe vraagstukken en is in staat om een integrale oplossing te bieden door vraag en aanbod in zorgvastgoed te verbinden. Als ervaren en (financieel) daadkrachtige proces/projectontwikkelaar is HMV in staat de belangen van de samenwerkingspartners te vertalen naar de gebouwde omgeving.  


De komende decennia zal de vraag naar en de uitgaven aan zorg verder blijven toenemen door bevolkingsgroei en vergrijzing, stijgende welvaart en levensverwachting, en innovaties. Deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan een grotere behoefte aan zorgvastgoed. Dit vraagt om de juiste benadering en invulling van het zorgvastgoed. Beide ontwikkelingen bieden perspectieven voor investeringen in zorgvastgoed en bieden kansen voor (internationale) investeerders van vastgoedbeleggingen. Binnen haar netwerk beschikt HMV over mogelijkheden om zorgvastgoedprojecten (financieel) mogelijk te maken. Daarbij wordt telkenmale een projectgerichte belangenafweging centraal gesteld.

HMV biedt concrete haalbare oplossingen voor complexe zorgvastgoed vraagstukken

Ontwikkelingen in de zorg:

■  Aantal ouderen neemt toe; oudste ouderen groeien het sterkst

■  Uitbreidingsvraag zorgvastgoed komende 20 jaar: 26,5 miljoen m2

■  Decentralisatie AWBZ en invoering WMO

■  Transitie scheiden wonen en zorg

■  Bouwtechnische kwaliteit en flexibiliteit zorgvastgoed nemen toe

■  Vervangingsvraag zorgvastgoed loopt komende decennia op