HOME ZORGORGANISATIES FINANCIERING ZORGVASTGOED REFERENTIES WERKWIJZE
HOME

© 2020 HMV Invest BV | Tuldensedijk 10 | 5085 NB Esbeek | Tel. 013 - 50 50 284 | info@hmvinvest.nl

■  Zorgvisie: van ideaal naar visie

Wat zijn onze kernwaarden en op welke manier kunnen wij deze op duurzame wijze binnen onze organisatie toekomstgericht structureren? Veel zorgverleners zien zich door gewijzigde landelijke beleidswijzigingen voor complexe vraagstukken gesteld waarin het verleden onvoldoende handvatten biedt voor toekomstig beleid. HMV weegt in nauwe samenwerking met de zorgverlener de actuele situatie waarbij alle kernwaarden van de zorgverlener worden ge(her)identificeert. De kaders worden (opnieuw) vastgesteld waarna een strategisch plan kan worden opgesteld. -


■  Strategie: van visie naar beleid

De (her)gedefinieerde zorgvisie dient vervolgens te worden vertaald naar financieel haalbaar beleid. De financieringsstructuur van de zorgverlener geeft immers sturing aan concrete beleidskeuzemogelijkheden. Strategisch huisvestingsbeleid vormt hierin vaak een belangrijke peiler. HMV onderzoekt in  deze fase in samenwerking met de zorgverlener op welke wijze het zorgbeleid het beste vertaald kan worden naar huisvestingsbeleid, hierbij rekening houdend met marktontwikkelingen en wet- en regelgeving.


Fase 1: Conceptfase